شعبه۱:منطقه آزاد انزلی.مجتمع ونوس.طبقه اول.واحد۴۷۲

تلفن:۰۱۳۴۴۴۵۱۱۳۴

شعبه ۲:رشت.بلوار معلم.مجتمع ونوس.طبقه۲ واحد۵

تلفن:۰۱۳۳۳۲۶۵۶۳۰

فکس:۰۱۳۳۳۲۵۲۹۱۲

Telgeram.me/tsnegin

Insta:tsnegin