الکترونیک و IT

زمینه‌های فعالیت شرکت تجارت و صنعت نگین منطقه آزاد در حوزه الکترونیک و IT

·        مشاوره جهت انتخاب و خرید سیستمهای کامپیوتری

·        تهیه و راه اندازی انواع کامپیوتر برای کاربردهای متفاوت

·        راه اندازی و اجرای شبکه در بانکها، دانشگاهها و ارگانهای دولتی و خصوصی

·        نصب و راه‌اندازی انواع ویدئو پروژکتور

·        تجهیز سایتهای کامپیوتر در دانشگاهها

آخرین پروژه های شرکت نگین منطقه آزاد در این زمینه را می‌توانید مشاهده نمائید.