آخرین پروژه های شرکت نگین منطقه آزاد در زمینه اجرای فضای سبز و محوطه سازی را مشاهده نمائید.