تامین قند بنیاد تعاون سازمان زندان

بنیاد تعاون سازمان زندان برای تامین نیاز خود خرید 5 تن قند را در قالب منقصه‌ای ارائه نمود. شرکت نگین منطقه آزاد به عنوان برنده این مناقصه با کمک واحد…

ادامه خواندن تامین قند بنیاد تعاون سازمان زندان

تهیه چاپگر شرکت توزیع برق استان گیلان

شرکت نگین منطقه آزاد جهت رفع نیاز سازمانها و ارگانهای استان گیلان برای تهیه سیستمهای کامپیوتری به منظور ارتقای رایانه های موجود، اقدام به تهیه اقلام مورد نیاز این سیستمها…

ادامه خواندن تهیه چاپگر شرکت توزیع برق استان گیلان
تامین کیسه زباله سازمان میراث فرهنگی
کارخانه تولید کیسه زباله

تامین کیسه زباله سازمان میراث فرهنگی

سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان گیلان جهت حفظ نظافت در ساختمان موزه‌ها و بناهای تاریخی در سطح استان، اقدام به اعلام تقاضا در خصوص تهیه چند تن از…

ادامه خواندن تامین کیسه زباله سازمان میراث فرهنگی