تامین پمپ آب دیزل شرکت آب منطقه‌ای

فلسفه عملکرد موتور پمپ های آبرسانی کمک گرفتن از نیروی یک موتور برای انتقال آب از محلی به محل دیگر است، سوختی که برای این موتورها استفاده می شود می…

ادامه خواندن تامین پمپ آب دیزل شرکت آب منطقه‌ای

تهیه تجهیزات تخصصی آب منطقه‌ای گیلان‌

سازمان آب منطقه ای گیلان جهت تهیه 31 دستگاه تابلو برق در توانهای مختلف و 50 دستگاه سوپاپ طی مناقصه‌ای اعلام نیاز نمود. شرکت نگین منطقه آزاد پس از برنده…

ادامه خواندن تهیه تجهیزات تخصصی آب منطقه‌ای گیلان‌

تامین تجهیزات آبرسانی سازمان آب منطقه‌ای گیلان‌

شرکت نگین منطقه آزاد جهت تامین تجهیزات سازمان آب منطقه ای گیلان درخصوص تامین رادیاتور پمپ‌های آب دیزل، اقدام به تهیه این رادیاتورها نمود. این شرکت با سابقه درخشانی که…

ادامه خواندن تامین تجهیزات آبرسانی سازمان آب منطقه‌ای گیلان‌

تهیه تجهیزات تخصصی سازمان آب منطقه‌ای

سازمان آب منطقه‌ای گیلان جهت گسترش شبکه آبرسانی این استان، مناقصه‌ای به منطور خرید چهار دستگاه پمپ آب برگزار کرد. شرکت نگین منطقه آزاد پس از شرکت به عنوان برنده…

ادامه خواندن تهیه تجهیزات تخصصی سازمان آب منطقه‌ای