تجهیز سایت کامپیوتر دانشکده شهید رجایی

دانشکده فنی شهید رجایی لاهیجان جهت تجهیز سایت کامپیوتر این دانشکده با کمک شرکت نگین منطقه آزاد توانست امکانات قابل قبولی را برای این مجموعه فراهم کند. این شرکت با…

ادامه خواندن تجهیز سایت کامپیوتر دانشکده شهید رجایی