تامین تجهیزات آبرسانی جهاد کشاورزی شفت

شرکت نگین منطقه آزاد تجهیزات مورد نیاز سازمان جهاد کشاورزی شهرستان شفت را به منظور گسترش شبکه آبرسانی تهیه و در اسرع وقت به کارفرما تحویل نمود. این شرکت نگین…

ادامه خواندن تامین تجهیزات آبرسانی جهاد کشاورزی شفت