تامین مبلمان آموزشی دانشکده رجایی

دانشکده فنی شهید رجایی لاهیجان به منظور نوسازی صندلی های دانشجویی خود مناقصه‌ای برگزار کرد، شرکت نگین منطقه آزاد پس از شرکت در این مناقصه به عنوان برنده انتخاب گردید.…

ادامه خواندن تامین مبلمان آموزشی دانشکده رجایی