تامین مصالح ساختمانی دانشگاه فرهنگیان
مصالح ساختمانی

تامین مصالح ساختمانی دانشگاه فرهنگیان

پیرو تصمیم دانشگاه فرهنگیان جهت احداث سرویس بهداشتی در محل دانشکده تربیت معلم در شهر رشت، و نیاز این دانشگاه به تهیه مصالح ساختمانی، شرکت نگین منطقه آزاد با کمک…

ادامه خواندن تامین مصالح ساختمانی دانشگاه فرهنگیان