تامین تجهیزات آبرسانی جهاد کشاورزی شفت

شرکت نگین منطقه آزاد تجهیزات مورد نیاز سازمان جهاد کشاورزی شهرستان شفت را به منظور گسترش شبکه آبرسانی تهیه و در اسرع وقت به کارفرما تحویل نمود. این شرکت نگین…

ادامه خواندن تامین تجهیزات آبرسانی جهاد کشاورزی شفت

تامین تجهیزات آبرسانی جهاد کشاورزی فومن

فلسفه عملکرد موتور پمپ های آبرسانی کمک گرفتن از نیروی یک موتور برای انتقال آب از محلی به محل دیگر است، سوختی که برای این موتورها استفاده می شود می…

ادامه خواندن تامین تجهیزات آبرسانی جهاد کشاورزی فومن