تامین کابل برق آب منطقه‌ای استان گیلان

شرکت آب منطقه‌ای استان گیلان به منظور ارتقای سیستم آبرسانی خود در این استان، جهت خرید کابل برق در توانهای مختلف طی مناقصه‌ای اعلام نیاز نمود. شرکت نگین منطقه آزاد…

ادامه خواندن تامین کابل برق آب منطقه‌ای استان گیلان