تهیه تجهیزات کامپیوتری آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش بخش طاقور به منظور ارتقای شبکه رایانه‌ای خود درخواستی مبنی بر تهیه چند دستگاه کامپیوتر و متعلقات جانبی آن ثبت کرده بود. شرکت نگین منطقه آزاد…

ادامه خواندن تهیه تجهیزات کامپیوتری آموزش و پرورش

تامین تجهیزات کامپیوتری بیمارستان کوثر

شرکت نگین منطقه آزاد پیرو تقاضای بیمارستان کوثر شهرستان آستانه اشرفیه مبنی بر خرید سیستمهای کامپیوتری جهت ارتقای شبکه‌ رایانه‌ای خود، پس از مشاوره با کارشناسان متخصص در این حوزه،…

ادامه خواندن تامین تجهیزات کامپیوتری بیمارستان کوثر