تامین رایانه دانشکده شهید رجایی

دانشکده فنی شهید رجایی لاهیجان به منظور تجهیز سایت کامپیوتر این دانشکده، برای تامین تجهیزات رایانه‌ای اقدام نمود، این دانشکده در این زمینه با شرکت نگین منطقه آزاد برای انجام…

ادامه خواندن تامین رایانه دانشکده شهید رجایی