تعویض پنجره‌های سازمان جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان جهت صرفه جویی در مصرف انژی، در نظر داشت تا نسبت به تعویض پنجره های قدیمی ساختمان خود در شهر رشت اقدام کند. شرکت نگین…

ادامه خواندن تعویض پنجره‌های سازمان جهاد کشاورزی