تهیه تجهیزات تخصصی سازمان آب منطقه‌ای

سازمان آب منطقه‌ای گیلان جهت گسترش شبکه آبرسانی این استان، مناقصه‌ای به منطور خرید چهار دستگاه پمپ آب برگزار کرد. شرکت نگین منطقه آزاد پس از شرکت به عنوان برنده…

ادامه خواندن تهیه تجهیزات تخصصی سازمان آب منطقه‌ای