تامین تجهیزات سرمایشی سازمان فنی و حرفه‌ای

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان آستانه اشرفیه با آغاز فصل گرما و به منظور بهینه سازی تجهیزات سرمایشی ساختمان این مرکز، جهت کاهش مصرف انرژی مناقصه‌ای جهت خرید کولرهای…

ادامه خواندن تامین تجهیزات سرمایشی سازمان فنی و حرفه‌ای

تامین تجهیزات سرمایشی

شرکت نگین منطقه آزاد با آغاز فصل گرما و در راستای بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین طرح تعویض کولرهای پنجره‌ای نصب شده در سازمانهای دولتی، اقدام به تهیه و…

ادامه خواندن تامین تجهیزات سرمایشی

تجهیز خانه‌های بهداشت شفت با امکانات سرمایشی

شرکت نگین منطقه آزاد در جهت رفع نیاز شبکه بهداشت و درمان شهرستان شفت مبنی بر نوسازی و تعویض سیستم سرمایشی برای ساختمانهای خود در این شهرستان، پس از بررسی…

ادامه خواندن تجهیز خانه‌های بهداشت شفت با امکانات سرمایشی